Rodiny s hendikepem

Family poradna - služby pro rodiny s hendikepovanými dětmi:

Máme dlouholeté zkušenosti s prací s hendikepovanými dětmi a jejich rodinami. Narození dítěte s tělesným, mentálním, či často i kombinovaným postižením, je velkým zásahem do rodinného a osobního života s dlouhodobými, někdy celoživotními důsledky:

  • Manželské vztahy – řada manželství se po po narození hendikepovaného dítěte rozpadá. Jak skloubit někdy celoživotní péči o dítě s partnerstvím?
  • Dítě s hendikepem a sourozenci – vybalancování vztahů se všemi dětmi.
  • Osobní život pečující osoby – jak si pro něj vytvořit prostor a nevyčerpat se.
  • Výchovné problémy s dětmi s hendikepem.

 

Forma spolupráce:

  • Spolupráce s celou rodinou – obvykle je vhodné pracovat s celou rodinou, tzn. s matkou, jejím partnerem, se sourozenci hendikepovaného dítěte, případně s dítětem samotným, je-li už větší. Součástí spolupráce může být i návštěva v rodině, rozhovory s každým členem rodiny včetně individuálních doporučení, společná sezení, výchovná doporučení pro péči o hendikepované dítě, případně dlouhodobé výchovné poradenství.
 

Jsme zde pro vás...

FAMILY poradna
Horní lán 1310/10a
779 00 Olomouc

Telefon: (+420) 775 573 213
E-mail: poradna@family-poradna.cz

GPS: 49°34'36.685"N, 17°13'52.560"E