Rodinná mediace

Rodinná mediace je formou mimosoudního řešení sporů a konfliktů za asistence třetí strany  - mediátora, jejímž výsledkem je obostranně přijatelná dohoda. Mediace se účastní obě strany dobrovolně, s cílem vyřešit spor rychle a kultivovaně a předejít tak zdlouhavému a emočně náročnému soudnímu projednávání. To je obzvláště vhodné v rodinných a rozvodových sporech, tzv. „sporech o dítě“, kdy je v zájmu dětí nutné a vhodné, aby oba rodiče byli schopni i do budoucna vzájemné komunikace a kooperace při výchově dítěte. Mediaci lze uplatnit i při stanovení výživného, vypořádávání majetku a dalších rodinných sporech. Výsledkem mediace je písemná mediační dohoda, která může sloužit jako podklad pro soudní rozhodnutí (smír, nesporný rozvod, úprava práv a povinností k dítěti pro dobu po rozvodu, výživné apod.) nebo notářský zápis. 

 

Family poradna - rodinná mediace:

Se souhlasem obou stran sporu se ujmeme rodinné mediace v těchto oblastech:

  • Výchova nezletilých dětí po rozvodu.
  • Styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi.
  • Výživné pro nezletilé i zletilé děti.
  • Výživné pro manžela(ku), kde je předpoklad jeho přiznání soudem.
  • Poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti.
  • Vypořádání společného jmění manželů nebo majetkové vypořádání nesezdaných partnerů (za účasti odborníka na majetkovou problematiku).
  • Rozhodování o důležitých záležitostech rodiny.
 

Jsme zde pro vás...

FAMILY poradna
Horní lán 1310/10a
779 00 Olomouc

Telefon: (+420) 775 573 213
E-mail: poradna@family-poradna.cz

GPS: 49°34'36.685"N, 17°13'52.560"E